EasyVideoConf valstybinėms įstaigoms

Vaizdo konferencinio ryšio naudojimo lygio didinimas valstybinėse įstaigose yra tiesiogiai susijęs su valstybinio sektoriaus efektyvumo didinimu. Tai mažina gaištamą laiką bei transporto sąnaudas tarnybiniams susitikimams, bendradarbiavimas tarp žinybų ir jų padalinių tampa efektyvesnis bei operatyvesnis.

Svarbiausi diegiamos vaizdo konferencijų sistemos reikalavimai yra:

  • Ekonomiškumas ir tinkamumas masiniam diegimui;
  • Sistemos diegimo greitis;
  • Visų saugumo rekomendacijų laikymasis;
  • Aukštos ryšio kokybės užtikrinimas;
  • Integruotos galimybės bendram konferencijos dalyvių darbui;
  • Sistemų, diegiamų skirtingose organizacijose, suderinamumo užtikrinimas;
  • Galimybė integruoti su kitomis ITT sistemomis, kurias naudoja valstybinės institucijos, tape tarpe sistemomis, kurios bus diegiamos pagal „Informacinės visuomenės” plėtros programą.

Visiems šiems reikalavimams atitinka EasyVideoConf sistema.


Ekonomiškumas ir diegimo sparta

Masinis vaizdo konferencijų priemonių diegimas galimas tik naudojant programinius sprendimus, veikiančius su standartine infrastruktūra – su personaliniais kompiuteriais ir bendro naudojimo plačiajuosčiu internetu.

Šio uždavinio sprendimas perkant aparatines vaizdo konferencijų priemones yra neoptimalus ir neekonomiškas būdas, turint omenyje, kad tokio tipo sistemoms būdinga aukšta kaina, aukšti reikalavimai ryšio infrastruktūrai, o taip pat ribotas funkcionalumas bendram darbui.

Be to stengiantis tokias sistemas apjungti į vieną gali kilti suderinamumo problemų, kas bendradarbiavimą tarp žinybų vaizdo konferencijų pagalba gali padaryti neįmanomu.

Tuo pat metu aukšta ryšio kokybė, kuri ilgą laiką buvo pagrindinis aparatinių sprendimų privalumas, dėka šiuolaikinių ITT technologijų vystimuisi jau nėra unikali savybė ir galima gerokai ekonomiškesnėse lankstesnėse ir funkcionalesnėse programinėse sistemose, dirbančiose panaudojant standartinius PK ir internetą. Būtent tokia sistema yra EasyVideoConf.

Vaizdo konferencijų paslauga EasyVideoConf veikia be specialios įrangos, naudojama tik bazinė IT infrastruktūra (PK ir interneto kanalai), kuri jau buvo įdiegta anksčiau.

Tai EasyVideoConf sistemą daro ekonomiška ir parengtą įsisavinimui nedelsiant, kas leidžia per trumpą laiką aprūpinti vaizdo konferencijų ryšiu kiekvieną valstybinės įstaigos darbo vietą, tuo pat metu sutaupant biudžetines lėšas kelis kartus lyginant su aparatiniais vaizdo konferencijų sprendimais.

EasyVideoConf paslaugos diegimas leidžia per trumpiausią laiką pasitelkti šiuolaikines vaizdo konferencijų technologijas efektyviam valstybiniam valdymui jau šiandien.


Suderinamumo užtikrinimas

Vaizdo konferencijų sprendimų suderinamumas užtikrinamas naudojant vieningus signalinius protokolus. Tokie protokolai jau yra sukurti atvirų standartų pagrindu, plačiai naudojami (yra de fakto tapę pasauliniais standartais) ir turi patikimas vystymosi ir diegimo pasaulinėje telekomunikacijų industrijoje perspektyvas.

EasyVideoConf sistema palaiko standartinius signalinius protokolus, kurie atitinka pasaulinius standartus – SIP ir ХМРР.

Standartiškai aukštos ryšio kokybės užtikrinimas pasiekiamas naudojant standartinį plačiajuostį adaptyvų kodeksą IP-MRTM, kurį sukūrė kompanija SPIRIT DSP. Šis kodekas šiuo metu jau plačiai taikomas pasaulinių telekomunikacinės įrangos gamintojų.

ITT sistemų visumoje, kuri sudaro elektroninę valdžią, būtinai turi būti vaizdo konferencijų sistema. Programinis sprendimas StartBox Video yra specialiai adaptuotas lengvai išorinių technologinių platformų ir ITT sistemų integracijai, kas leidžia efektyviai ir per trumpą laiką įdiegti jį į elektroninės valdžios sistemą.