EasyVideoConf mokymams

Šiuolaikinė švietimo sistema siekia padidinti mokymo proeso intensyvumą: per minimalų laiką reikia pateikti maksimalų kiekį informacijos. Esamų mokymo planų rėmuose tai įmanoma pasiekti tik pasitelkiant savarankišką studentų darbą, paremtą naujausiomis informacinėmis technologijomis, o nutolusiems studentams – nuotolinio mokymosi priemones.

Tačiau renkantis nuotolinio mokymo priemones švietimo įstaigos susiduria su apribojimais, kurie dažniausiai susiveda į nepakankamus biudžetus arba poreikį naujai įrangai. Taip pat būtina atsižvelgti į naujų technologijų diegimo sudėtingumą ir dėstytojų bei studentų adaptaciją darbui su naujomis priemonėmis.

Viena iš perspektyviausių bei efektyviausių nuotolinio mokymo techninių priemonių yra EasyVideoConf paslauga paremta programiniu sprendimu. Pagrindiniai paslaugos panaudojimo aspektai:

  • Geografinis: vaizdo konferencijų ryšys padidina auditorijos aprėptį, leidžia vienu metu mokyti skirtingų regionų studentus.
  • Metodinis: vaizdo konferencijų ryšys leidžia greitai adaptuoti esančias dienines studijas, suteikiant dalyvavimo mokymo procese efektą bei naudojant tuos pačius mokymo mechanizmus kaip ir įprastose studijose. (lekcijose, seminaruose, praktikumuose). Daugiašalės vaizdo konferencijos leidžia organizuoti visiškai interaktyvius užsiėmimus laisvų arba moderuojamų diskusijų režimuose.
  • Psichologinis: Reikia minimalios dėstytojų bei studentų adaptacijos .
  • Bendradarbiavimo: papildomos priemonės (tekstiniai pokalbiai, bendra dokumentų peržiūra) leidžia papildyti tiek dėstytojo paaiškinimus, tiek studentų klausimus tekstu(nuorodos, citatos) ir/arba demonstracine medžiaga – prezentacijomis, dokumentais, iliustracijomis, video ir audio medžiaga, kas daro mokymosi procesą daug įdomesniu bei interaktyvesniu.
  • Sisteminis: galima integracija su populiaria nuotolinių mokymų platforma Moodle.
  • Finansinis: nedidelė paslaugos kaina leidžia aprūpinti vaizdo konferencijų priemonėmis kiekvieną mokymo vietą.

Kodėl netinka standartinė programinė įranga?

Daugelis šiuo metu prienamų ryšio priemonių jau šiandien naudojamos nuotoliniuose mokymuose, kadangi padeda gerokai padidinti mokymosi proceso efektyvumą.

Labiausiai paplitę globalūs Skype ir iChat (Apple) sprendimai. Tai nemokamos programos, tačiau jų privalumai sumenksta norint panaudoti šias programas nuotoliniams mokymams:

  • Nėra grupinio video ryšio visai klasei galimybės : iChat leidžia užmegzti ryšio seansą daugiausia su keturiais dalyviais,o Skype palaiko videoryšį su daugiausia iki 10 dalyvių (tuo tarpu gamintojas rekomenduoja apriboti jų skaičių iki 5) – tai toli gražu netenkina visų galimų grupinio mokymosi scenarijų ir neskatina dalyvių socializacijos.
  • Skype bei iChat platformų uždarumas neleidžia integruotis su kitomis mokymų programomis.
  • Vieningos registracijos nebuvimas daro neįmanomu administravimą bei vartotojų veiksų statistikos surinkimą .
  • Nėra lokalaus sistemos palaikymo.